ZOMERLUST


Ik zat in de publieke tribune van de raadsvergadering over deze kastanje. Daar stelde de toen Wethouder Merkus voor om hem in de "bestaande rij kastanjebomen" langs de rivier te planten en ging de raad akkoord. Die rij is er niet en is er nooit geweest. Maar ik hield mijn mond zoals dat hoort vanuit de publieke tribune - stom van mij. De maximum goothoogte van 7 meter werd losgelaten omdat het nodig zou zijn om vanuit Dordt gezien er variatie in hoogten van het Zwijndrechtse silhouet moest zijn; die was er al volop omdat achter het Veerplein gebied twee flats langs de dijk verrezen waren. Maar dat begrepen en begrijpen gemeenteraadsleden niet nadat ik het aan de hand van schetsen had uitgelegd, In ieder geval wisten ze toen niet waarover ze een besluit namen.

 

Het pandje van Jongepier aan de Dordtse oever verschilt in grootte niet veel van de twee originele pandjes die hier nog op de foto's te zien zijn. Een dergelijk etablissement aan deze kant met een terras onder de kastanjes zou even beroemd en succesvol hebben kunnen worden en met een mooier uitzicht. Maar nee... de op winstbejag gerichte argumenten van de (eenmans) projectontwikkelaar gaven zoals gebruikelijk de doorslag. Zo werd het aanzicht van dit romantische stukje oud Zwijndrecht opgeofferd evenals dat het uitzicht op Dordt van menig bewoner aan de Schuitenwal gehalveerd werd.

 

Zomerlust vanuit de Nieuwstraat gezien.
de Nieuwstraat - het Zomerlust - de Oude Maas - Dordrecht
Zomerlust en de twee kastanjebomen vanuit de Nieuwstraat gezien.
de Nieuwstraat - het Zomerlust en de kastanjes
Zomerlust met de kastanjebomen die de Nieuwstraat flankeren.
Zomerlust met de kastanjebomen die de Nieuwstraat flankeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

website by Lucien den Arend